0,00 
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Księgarnia – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.wydawnictwo-widnokrag.pl, którego właścicielem jest spółka: Widnokrąg S.C., ul. Jana Matejki 14, 05-501 Piaseczno, NIP: 123-124-33-29. REGON: 142882518, prowadzony jest przez firmę: EMIGRACJA Agencja reklamowa Emilia Romanowska, ul. Pułaskiego 81A/62, 16-400 Suwałki, NIP: 8442208730, REGON: 367738112, zwaną dalej: Sprzedawcą.

Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów, zasady korzystania z Księgarni oraz zawierającym informacje niezbędne dla Klientów stosownie do obowiązujących przepisów.

Klient – osoba, fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną zainteresowana ofertą handlową Księgarni niezalogowana lub zalogowana w domenie www.wydawnictwo-widnokrag.pl poprzez Konto, stanowiące profil Klienta, zawierające jego dane personalne oraz historię zamówień.

Produkt – zaprezentowane w Księgarni produkty, które mogą być przedmiotem zamówienia Klienta; podane w Księgarni ceny Produktów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Klient o koszcie dostawy jest każdorazowo wyraźnie informowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.

Koszyk – funkcja Księgarni umożliwiająca Klientowi weryfikację oraz modyfikację danych zakupionych Produktów, w szczególności ich ilość, adres dostawy, dane Klienta, w tym dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Newsletter – bezpłatny biuletyn informacyjny Wydawnictwa zawierający w szczególności informacje o nowościach, akcjach promocyjnych, systemach rabatowych oraz programach lojalnościowych, działaniach promocyjnych Wydawnictwa, którego otrzymywanie możliwe jest po zapisaniu się na stronie internetowej Wydawnictwa bądź podczas logowania się na indywidualne konto i wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę internetową www.wydawnictwo-widnokrag.pl, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca może wprowadzić akcje promocyjne, systemy rabatowe oraz programy lojalnościowe na stronie internetowej Księgarni, odwoływać ich obowiązywanie bądź wprowadzać do nich zmiany, przy czym Klienta i Sprzedawcę wiążą zasady akcji promocyjnej, systemu rabatowego oraz programu lojalnościowego obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Produktów prezentowanych w Księgarni, wprowadzania nowych towarów, zmiany cen i rabatów Produktów, przy czym Klienta i Sprzedawcę wiąże cena i rabat Produktów zaprezentowana na stronie internetowej Księgarni w chwili składania przez Klienta zamówienia.
 4. Klient podczas zakupów może zdecydować się na zapisanie na Newsletter. Zapisanie wymaga podania adresu e-mail, na który będzie otrzymywał Newsletter. Po zapisaniu się na Newsletter, Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzającą uruchomienie Newslettera.
 5. Treści prezentowane na stronie internetowej Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania zamówień.
 6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 7. Sprzedawca udostępnia adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające szybki i efektywny kontakt: e-mail: ksiegarnia@wydawnictwo-widnokrag.pl, nr telefonu (+48) 691 132 703 (koszt połączenia według taryfy operatora).
 8. Adres pod jakim można składać reklamacje i zwroty: EMIGRACJA Agencja reklamowa Emilia Romanowska, ul. Boranta 15/26, 61-608 Poznań, e-mail: ksiegarnia@wydawnictwo-widnokrag.pl.

 

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Księgarni oferuje sprzedaż Produktów znajdujących się w jego

ofercie handlowej w sieci Internet.

 1. Klient może złożyć zamówienie wybierając jedną z trzech opcji prezentowanych na stronie internetowej Księgarni:

– dokonując zakupu bez logowania,

– posiadając indywidualne Konto jako stały klient Księgarni, po zalogowaniu się,

-dokonując pierwszego zakupu z jednoczesnym uruchomieniem opcji logowania się w celu uzyskania statusu stałego Klienta,

przy czym każdorazowo zamówienie potwierdzane jest poprzez użycie przycisku opisanego: Zamawiam i płacę.

 1. Podczas składania zamówienia celem właściwej realizacji zamówienia Klient winien wpisać dane:
 1. zamawiane Produktów,
 2. ilość zamawianych Produktów,
 3. dane personalne,
 4. adres, na jaki Produkty mają zostać dostarczone,
 5. sposób dostawy,
 6. formę płatności,
 7. dane do faktury, jeżeli wybrał taki dokument księgowy.
 1. Po złożeniu zamówienia Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży).
 1. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, obejmuje informacje o Produktach objętych zamówieniem, w tym w szczególności o jego głównych cechach, jego cenie (wraz z wszelkimi podatkami), opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkty objęte zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając jednocześnie treść Regulaminu na trwałym nośniku (plik w formacie PDF) i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

6.Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na następujące sposoby:

a) przelewem bankowym, na poniższy rachunek bankowy, podany także w wiadomości email

potwierdzającej złożenie zamówienia:

PL 75 1140 2004 0000 3502 7704 7549 mBank

dla przelewów zagranicznych:

BIC BREXPLPWMBK

b) kartą płatniczą lub przelewem online – płatności dokonywana za pośrednictwem serwisu PayU na stronie internetowej banku, który prowadzi rachunek bankowy z możliwością realizacji przelewów internetowych, do korzystania z którego Klient jest uprawiony. Zalety tej formy płatności: łatwe udowodnienie płatności, dobre zabezpieczenie procesu płatności oraz brak konieczności posiadania karty płatniczej akceptowalnej przy płatnościach dokonywanych w sieci Internet; szczegółowe informacje o płatnościach online na stronie  serwisu payu.pl.

c) za pobraniem – płatność dokonywana jest gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

7. Sprzedawca, w przypadkach określonych w pkt. III.6.a) i b) powyżej, rozpoczyna realizację zamówienia niezwłocznie po dokonaniu pełnej płatności.

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży.
 2. Realizacja zamówienia następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu płatności, a jej czas zależy od wielkości zamówienia. Wykonanie umowy przez Sprzedawcę (dostarczenie Produktów do Klienta), nie będzie trwać w żadnym razie dłużej niż 30 dni.
 3. Dostawa  realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej UPS.
 4. W celu realizacji zamówienia zagranicznego prosimy o kontakt drogą poczty elektronicznej, email: ksiegarnia@wydawnictwo-widnokrag.pl.
 5. Przesyłka pakowana jest w wysokiej jakości karton typu multimail i zawiera: zamówione produkty oraz dokument potwierdzający zakup. Przesyłka opatrzona jest adresem Klienta oraz danymi Wydawnictwa Widnokrąg.
 6. Jeżeli do przesyłki ma być dołączona faktura, konieczne jest podanie danych identyfikujących Klienta niezbędnych do sporządzenia faktury.
 7. Etapy realizacji przesyłki można śledzić, logując się na swoje konto w zakładce zamówienia. Przy każdorazowej zmianie statusu zamówienia Klient informowany jest o niej przez automatyczną wiadomość e-mail.

IV. Ceny

 1. Obok każdego Produktu oferowanego w Księgarni znajduje się informacja o cenie. Wszystkie ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zgodnie z formą dostawy wybraną przez Klienta.
 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Zamówione Produkty Klient może zwrócić w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, nie podając przyczyny zwrotu.
 2. W celu realizacji uprawnienia z ust. 1 Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia. W tym celu można skorzystać z formularza zwrotu, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 3. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu, przesyłając informację, na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Zwrot płatności z tytułu zamówienia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1-3 nastąpi w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę Produktów podlegających zwrotowi, zgodnie z ust. 3 lub otrzymania dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Ksiązek inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów przy odstąpieniu od umowy ponosi Klient.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkty dokonał zapłaty przy użyciu karty kredytowej lub innej różnej od przelewu bankowego, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

VI. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacji podlegają Produkty, posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Produkty podlegające reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać na adres Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej bądź przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (na koszt Sprzedającego), załączając do niego kopię dokumentu księgowego sprzedaży oraz opis wady i numer konta bankowego, na który możliwy będzie ewentualny zwrot Klientowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych począwszy od dnia jej wpływu.
 5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że 5. Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwe Produkty na wolne od wad, bądź naprawi je, o ile z uwagi na jego charakter jest to możliwe.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Produktów powstałe z winy Klienta oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 9. Sprzedawca udostępnia Klientom formularz reklamacyjny, z którego Klient może, ale nie musi, skorzystać składając reklamację.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony udostępnianych jemu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016.922). Administratorem takich danych będzie Sprzedawca.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przedstawionych przez niego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich korygowania lub żądania ich usunięcia po zrealizowaniu Zamówienia.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. O każdej zamianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. W terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia pierwszego zalogowania się po dacie umieszczenia informacji o zmianach Klient może zaakceptować zmiany Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej. Brak akceptacji zmian w tym terminie będzie jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy, wskutek czego jego konto zostanie usunięte. Zmiany wchodzą w życie po upływie w/w terminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, zaś wobec Konsumentów – także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

(miejscowość) ……………………….. (data) …………………….

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat: Sklep internetowy działający pod adresem www.wydawnictwo-widnokrag.pl (firma: Widnokrąg S.C.), ul. Jana Matejki 14, 05-501 Piaseczno, adres email: ksiegarnia@wydawnictwo-widnokrag.pl, tel. (+48) 691 132 703

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

a.1) ……………………………………………….,

a.2) ……………………………………………….,

a.3) ……………………………………………….,

 

Data odbioru rzeczy: …………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta/konsumentów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sposób zwrotu kwoty pieniężnej otrzymanej przez sprzedawcę:

 1. Taki sam jak przy pierwotnej transakcji*
 2. W przypadku problemów ze zwrotem należności za pośrednictwem serwisu PayU należność prześlemy bezpośrednio na konto: (proszę wskazać – w szczególności nr rachunku bankowego)*

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis konsumenta/konsumentów:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

*niepotrzebne skreślić

Regulamin księgarni Wydawnictwa Widnokrąg

Formularz odstąpienia od umowy

×

Produkt został dodany do koszyka