NAGRODA LITERACKA UNII EUROPEJSKIEJ (EUPL)

Nagroda przyznawana jest autorom powieści, którzy nie zdobyli jeszcze międzynarodowej rozpoznawalności, lecz ich książki wnoszą dużą wartość do świata literatury, a dotychczasowy dorobek potwierdza ich profesjonalizm. Powołana została w grudniu 2008 roku przez Parlament Europejski i obejmuje kraje uczestniczące w unijnym programie „Kultura”.

Jej celem jest wzmocnienie obiegu literatury w Europie, zwiększenie transgranicznej sprzedaży książek oraz wzbudzenie zainteresowania zagranicznymi utworami literackimi. Dzięki wyróżnieniu utwory docierają do szerszej, międzynarodowej publiczności. W konkursie o Nagrodę Literacką Unii Europejskiej mogą wziąć udział pisarze z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Wydanie książek zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej – programu „Kreatywna Europa”.

Więcej informacji: Kreatywna Europa

Więcej o projektach dofinansowanych z programu: Bliskie-dalekie sąsiedztwo, Książki do zadań specjalnych

 

NAGRODZONE KSIĄŻKI