Realizujemy kolejny projekt w ramach programu “Kreatywna Europa”!

Zapowiadamy projekt, który będziemy realizować dzięki dotacji z programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. Przygotowanie wniosku zostało sfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu „Granty na eurogranty.”

Książki, które wydamy w projekcie będą dotyczyły ważnych współcześnie tematów, które budzą niepokój zarówno wśród dzieci, jak również dorosłych, między innymi zmian klimatycznych, konsumpcjonizmu, konieczności zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia o miejscu człowieka w przyrodzie. Stawiamy na ekologię i kształtowanie postaw odpowiedzialnych i aktywnych wobec środowiska naturalnego i społeczności, oczywiście w miarę własnych możliwości.

Dobrą wiadomością też jest to, że w ramach projektu dwa tytuły polskich autorek ukażą się zagranicą. Skok przez Bałtyk autorstwa Moniki Milewskiej i Natalii Uryniuk ukaże się w przekładzie szwedzkim, a książka Anny Paszkiewicz i Joanny Bartosik Trzy życzenia – francuskim.

Więcej szczegółów – jesienią. A tymczasem zapraszamy na strony realizowanych już projektów:

BLISKIE-DALEKIE SĄSIEDZTWO

KSIĄŻKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH

***

Na banerze wykorzystane zostały fragmenty ilustracji z książki Skok przez Bałtyk.