RODO

Informacja o danych osobowych na potrzeby konkursów i promocji

  1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo „Widnokrąg” s.c. z siedzibą w Piasecznie, ul. Jana Matejki 14, 05-501, NIP 123-124-33-29, REGON 142882518.
  2. Administrator przyjmuje, że podanie danych w związku z konkursem lub promocją jest wyraźnym działaniem potwierdzające zezwalającym na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana.
  3. Dane osobowe są przetwarzane dla celów przeprowadzenia konkursu, promocji lub wysyłki książek. W sytuacji, gdy będzie to konieczne z uwagi na przepisy podatkowe – dane osobowe będą przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych.
  4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym – którym administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w tym w szczególności podmiotom takim jak firmy zapewniające obsługę IT lub księgową administratora.
  5. Informujemy, że dane osobowe administrator będzie przechowywał do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnych bądź do wycofania zgody na przetwarzanie.
  6. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie żądania przeniesienia danych.
  7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.