Wiek: 5+

A gdyby tak to złota rybka wypowiedziała trzy życzenia? O szacunku do przyrody

Czas trwania: 60-90 minut

Grupa wiekowa: 5+ (w przypadku grup otwartych do udziału w zajęciach można zaprosić również opiekunów)

Cele:

  • Rozwijanie świadomości ekologicznej
  • Zmiana postaw i nawyków w codziennym życiu, tak by w dalszej perspektywie przynosiły korzyści dla środowiska