Wiek: 4+

Co to znaczy być szczęśliwym?

Czas trwania: ok. 60 minut

Grupa wiekowa: 4+ (w przypadku grup otwartych do udziału w zajęciach można zaprosić również opiekunów)

Cele:

  • Pobudzenie otwartości i spontaniczności w wyrażaniu własnych myśli.
  • Zrozumienie, że każdy ma prawo do własnego szczęścia, które można różnie rozumieć.
  • Poznanie pojęć: optymista i pesymista.