Wiek: 6+

Czas na morrrrrskie opowieści

Czas trwania: ok. 90 minut (w tym krótka przerwa, którą można zorganizować np. przed

rozpoczęciem przygotowań do prac plastycznych)

Grupa wiekowa: 6–9 lat

Cele:

Po spotkaniu uczestnicy

• potrafią wymienić kilka miast nadbałtyckich,

• znają i rozpoznają zwierzęta żyjące w Bałtyku i nad Bałtykiem,

• rozumieją, jakie zachowania proekologiczne pozwalają na ochronę Morza Bałtyckiego