Wiek: 14+

Czy można być prawdziwie wolnym – w prawdziwym życiu… lub w sieci?

Czas trwania: ok. 90 minut (w tym krótka przerwa)

Grupa wiekowa: 14+

Cele:

• Uczestnicy potrafią wskazać korzyści płynące z bycia w Systemie.

• Uczestnicy potrafią wskazać negatywne cechy Systemu.

• Uczestnicy potrafią wskazać korzyści płynące z bycia buntownikiem.