Wiek: 7+

O komiksach i przyjaźni

Czas trwania: ok. 90 minut (obejmuje czas krótkiej przerwy, którą można zorganizować np. przed przystąpieniem do przygotowywania prac plastycznych)

Grupa wiekowa: 8+ 

Cele:

  • Uczniowie poznają pojęcia „przyjaźń” i „przyjaciel”
  • Kształtowanie w uczestnikach postawy ciekawości i otwartości wobec różnorodności i inności
  • Uczestnicy poznają formę literacką, jaką jest komiks – jego budowę i charakterystykę